Головна » Річний план

Річний план

 

 


                                                                                                     Затверджую

директор закладу

дошкільної освіти

«Сонечко» с. Носівці

Кунківської сільської ради

А.М.Савостіна

 

                            План роботи

закладу дошкільної освіти

«Сонечко»  с. Носівці

на 2022-2023 навчальний рік

із запровадженням дистанційного режиму роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

Розділ І. Аналіз роботи за минулий рік, завдання  на  2022-2023 навчальний рік ...

3

Розділ ІІ. Діяльність структур колегіального управління………………………….      

 

 

8

Розділ ІІІ. Діяльність методичного  кабінету ………………………………………

 

11

Розділ ІV. Адміністративно-господарська робота…………………………………

 

 

15

Розділ V.  Організаційно – педагогічна діяльність…………………………………

18

Розділ VI. Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності…………..

 

 Додатки………………………………………………………………………………..

 

.

22

 

    25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І. Аналіз роботи за минулий рік, завдання

на  2022-2023 навчальний рік

 

                                                                                                                   Заклад дошкільної освіти «Сонечко» знаходиться за адресою  с. Носівці, вул. Першотравнева,1.

                                                                                                                   ЗДО «Сонечко»  загального типу, розрахований на  27 місць. Режим роботи з 8.00 – 17.00 год.

                                                                                                                   У 2021 – 2022 навчальному  році  функціонувала 1 різновікова група, в якій  нараховувалось 17 дітей.

                                                                                                                   За штатним розписом у дошкільному закладі працює 5 працівників. З них  2 педагоги, 3 особи обслуговуючого  персоналу.

                                                                                                                   У складі  педагогічного колективу: директор – повна вища освіта , педагогічний стаж 18  років; вихователь – повна вища освіта, педагогічний стаж  - 9 років.

                                                                                                                   За рівнем кваліфікації педагоги мають такі кваліфікаційні категорії:

Директор - спеціаліст 1 категорії                                                               

Вихователь - спеціаліст

                                                                                                                    Підвищення кваліфікації педагогів на сучасному етапі здійснюється шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти за очною, заочною, дистанційною формами навчання або їхнім поєднанням. Педагоги мають можливість самостійно долучитися до короткострокового підвищення кваліфікації шляхом участі у онлайн тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, вебінарах, майстер-класах за різними професійними темами і проблемами.

                                                                                                                   Пріоритетний напрямок  діяльності  ЗДО - гуманітарний. Організація навчально  - виховного процесу  здійснювалась згідно   Базового  компонента дошкільної   освіти, програми  виховання та навчання  дітей   віком  від двох до семи  років «Дитина». Навчально - виховний  процес  у ЗДО   передбачає чергування  різних  видів  діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового  і фізичного  навантаження.

                                                                                                                                                                                                                                                  Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвитку  освіти  в Україні», Законом України «Про  дошкільну освіту», «Положенням про  дошкільний навчальний заклад», Статуту ЗДО, згідно рекомендацій МОН щодо діяльності закладів дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану, Базового  компонента  дошкільної освіти  та   виконуючи  завдання 2021 – 2022 навчального  року  колектив дошкільного закладу працював над формуванням стилю повсякденного життя, що відповідає потребам сталого розвитку людства, формуванням здорового способу життя.

                                                                                                                                    Діяльність керівника дошкільного закладу була направлена на вирішення освітніх, методичних,адміністративних, фінансових, господарських та інших питань,які виникають у процесі діяльності ЗДО.

                                                                                                                                    Повністю завдання на жаль не були виконані в зв’язку з початком широкомасштабного  вторгнення росії в Україну 24.02.2022, в наслідок якого роботу закладу було припинено.

        Діяльність методичного кабінету                                                      

У закладі була спрямована методична робота на створення оптимальних умов для навчання, виховання, розвитку здобувачів освіти та побудована згідно з принципами і положеннями нормативних документів про освіту.

Протягом 2021-2022 навчального року педагогічний колектив закладу вирішував наступні завдання :

1.Формування активної життєвої позиції щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей.

2. Формування в дітей стилю повсякденного життя, що відповідає потребам сталого розвитку людства

   3.Формування основ патріотичного виховання під час різних видів                    діяльності.

Протягом 2021-2022 навчального року працювали такі методичні структури: виробнича нарада,  розробка методичних рекомендацій, співбесіди та консультації з вихователем.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2021-2022 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня  шляхом перегляду вебінарів, засідань, вивчення педагогічного досвіду колег.

З метою підвищення педагогічної майстерності вихователя, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені  консультації:

 «Сучасна дитина – яка вона?»,

« Формування у педагогів толерантного ставлення до дітей»

«Безпека життєдіяльності – важливий аспект навчально – виховного процесу»

« Патріотичне виховання в педагогічній спадщині В. Сухомлинського»

 Традиційними формами методичної роботи у закладі є педагогічні години та виробничі наради, метою яких є розвиток та вдосконалення освітньо-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників. У 2021-2022 н.р. було проведено 3 засідання за такими темами:

1.Відновлення діяльності ЗДО в період адаптаційного карантину.

2.Стан пожежної безпеки в ЗДО

3. Організація харчування за новими вимогами

 

Продовж навчального року проведені наступні відкриті покази :

1.     Розвага «Веселі гостини»

2.     Свято: «Любий отче Миколаю, дуже добрий ти – я знаю»

3.     Флешмоб « Дай мені, мамо, хустку на згадку».

Заходи  були  проведені змістовно, на належному методичному рівні.

 Планування роботи з батьками вихователем здійснюється згідно перспективного плану на навчальний рік .

– групові батьківські збори тричі на рік ;

-   консультації у Вайбер групі,

– консультативно-інформаційні матеріали в батьківські куточки – щомісячно;

– виставки спільних робіт

– індивідуальні консультації та бесіди.

– свята та розваги;

                                                                                                                     Для підвищення рівня роботи методичної служби у 2022-2023 навчальному році необхідно:

1. Активізувати педагогів до роботи  в дистанційному режимі

2.Спланувати заходи, що забезпечать обмін досвідом колег

 

Результати моніторингу якості освіти

Діти різновікової групи  протягом 2021-2022 навчального року отримали достатній рівень знань з програмового матеріалу  в результаті поточного моніторингу у січні місяці.

Діти старшої групи за результатами моніторингу досягли:

високий рівень -  25%      

достатній рівень – 25%

середній рівень – 25%

низький рівень – 25%

Якість реалізації пріоритетних завдань ЗДО вивчалася  під час тематичного, оперативного та інших видів контролю, які були спрямовані на систематичне вивчення стану роботи вихователя, виконання програми виховання і навчання дітей дошкільного віку і надання вчасної допомоги педагогам.

 Були з’ясовані і наступні   недоліки:

 1.Недостатній рівень впровадження  комп’ютерних технологій;

 2.Недостатній рівень особистісного підходу

Основною формою керівництва і контролю за навчально-виховною роботою в закладі було безпосереднє спостереження педагогічного процесу в групах та надання відповідної допомоги, настанов вихователю щодо усунення наявних недоліків. Надавалась конкретна допомога вихователю - це бесіди,  та консультації.

 

Забезпечення матеріально – технічних та навчально – методичних умов

             Протягом 2021 -2022 директором ЗДО самостійно проводяться закупівлі без використання електронної системи, згідно з Законом України « Про публічні закупівлі». Було заключено 47 договорів, для придбання матеріалів та надання послуг для ефективної роботи ЗДО.

 На початку навчального року було придбано миючі та дезінфікуючі засоби, тощо. В кінці року проведено генеральне прибирання, облаштування  території, висадження овочів та квітів.

Адміністрацією дошкільного закладу постійно проводилася робота щодо підтримання електрообладнання, тепло - водопостачання та стану будівлі, для нормального функціонування.

Виконання кошторису, виконання угод, дотримання лімітів використання енергоносіїв, ведення фінансових операцій здійснювалось відповідно до діючого законодавства разом з «Централізованою бухгалтерією Кунківської сільської ради»  

        В ЗДО «Сонечко»  створені умови для організації безпечної життєдіяльності дітей та працівників. Вся робота в  з цього питання була направлена і велась відповідно до вимог законодавчих та нормативних документів. З метою збереження життя і здоров'я дітей у ЗДО відповідальними особами  планово проводились з працівниками інструктажі відповідно до відомчих інструкцій. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» .

       На контролі було проведення  Місячників, Тижнів безпеки з питань безпечної поведінки дітей в різних ситуаціях на  вулиці, в побуті, на воді та ін.

      Поряд з вищезазначеним, резервом в роботі залишається : придбання спортивно –ігрового  майданчика, який потребує залучення допоміжних коштів, поновлення обладнання на харчоблоці.

      Харчування  в ЗДО  здійснювалось  відповідно  до   ст. 35   Закону України «Про дошкільну освіту» п.25 Положення  про  дошкільний навчальний заклад, постанови Кабінету Міністрів  України від 22.11.2004 року  № 1581 «Про  затвердження норм  харчування  дітей у дошкільному навчальному  закладі». Виконання норм харчування за  2021 – 2022 рік  становить 70 %.

        На виконання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах систематично аналізується стан виконання фактичних норм харчування дітей та показники фактичної вартості харчування, здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог.

У дошкільному закладі організовано 3-разове харчування дітей, що відповідає режиму роботи ЗДО. Всього харчувалося 16  дітей.

Вартість харчування дитини :

40% - за рахунок батьківської плати;

60 % - за рахунок коштів загального фонду бюджету Кунківської обʼєднаної територіальної громади.

З пільгової категорії  харчувались - 4 дітей:

3 дітей, батьки яких мають статус «багатодітної  сімʼї» (50 % від вартості плати за харчування);

1 дитина, батько має статус «учасник бойових дій» ( 100% від вартості плати  за харчування)  

Харчоблок закладу в задовільному стані. Директор своєчасно подавала щомісячні та поточні заявки на продукти харчування відповідно до примірного чотиритижневого меню, затвердженого керівником ЗДО та погодженого з управлінням Держпродспоживслужби в Гайсинському  районі. До дошкільного закладу приймали лише якісні продукти харчування і продовольчу сировину, за наявністю супровідних документів, які відповідали вимогам державних стандартів сертифіката якості, державні реєстри або висновок санітарно - гігієнічної експертизи, ветеринарні довідки. Умови зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини в дошкільному закладі задовільні, відповідають санітарно- гігієнічним вимогам.  У  закладі видача готових страв на групи здійснювалась відповідно до графіка видачі їжі.

                Вихователь та помічник вихователя закладу дошкільної освіти беруть активну участь в організації харчування дітей, формують у них культуру харчування та розуміння значення прийому їжі для нормального функціонування організму,  формують стійкі культурно-гігієнічні навички.

Всі працівники харчоблоку, дотримувались санітарних норм, вчасно проходили особові медичні огляди та щоденно відмічались в Журналі огляду працівників харчоблоку, проводився  температурний скринінг протягом робочого дня. Інфекційними хворобами працівники кухні не хворіли.

                                                                                                              Питання організації харчування дітей в ЗДО знаходиться на постійному контролі з боку директора ЗДО. Проводяться перевірки держпродспоживслужби,  відокремленого структурного підрозділу Гайсинського районного відділу ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»

 

Співпраця ЗДО та ЗЗСО, взаємодія з батьками.

          ЗДО «Сонечко»  с. Носівці  співпрацює  з ЗЗСО с. Носівці. З метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання в початковій школі та їх всебічного гармонійного розвитку нами була розроблена угода  взаємодії  в напрямку профілактики дезадаптації майбутніх першокласників». Була організована зустріч з першою вчителькою, проводились бесіди, надавались консультації онлайн.

                                                                                                                    Враховуючи  підсумки освітньо -  виховної  роботи  за навчальний рік, завдання оновленої програми «ДИТИНА», зважаючи на воєнний стан, перехід на дистанційну форму роботи ЗДО, педагогічний колектив  дошкільного закладу спрямовує свою  діяльність  у наступному  навчальному році  на вирішення таких завдань:

 

1.Забезпечити систему організації дистанційної освітньої діяльності  дітей дошкільного віку

 

2. Забезпечити психологічну безпеку та емоційне благополуччя учасників освітнього процесу.                                 

 

3.Формування соціально – громадянської компетентності  дітей, зміцнення національної ідентичності, як основи, яка виховує справжній патріотизм

 

Розділ II. Діяльність структур колегіального управління

                                         

Форма проведення заходів

Тема , зміст заходів

Термін проведення

Відповідальний

Примітки

1.

Загальні збори колективу

1.Затвердження плану роботи закладу на  2022 – 2023  навчальний рік із запровадженням дистанційного режиму

2.Дотримання правил безпеки в освітньому процесі та побуті

30.08.2022

Директор

Протокол

1.1

 

1.Звіт  керівника про свою діяльність  у 2022 – 2023 навчальному році.

 

Червень

Директор

Протокол

2.

Виробничі наради

1.Організаційне засідання.

1.1.Затвердження дистанційного режиму роботи ЗДО.

1.2. Підсумки підготовки до нового навчального року.

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

Протокол

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проведення  «Місячника цивільної безпеки».

1.1.Виконання інструкції з охорони життя і здоров’я дітей.

1.2.Стан пожежної безпеки в ЗДО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень - жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

Протокол

2.2.

 

1.Цілісність, системність і послідовність планування й організації  діяльності громадянсько-патріотичного змісту

Грудень

 

Вихователь

Протокол

2.3.

 

1.Результати моніторингу рівня розвитку дітей

 

 

Травень

Директор Вихователь

Протокол

Таблиці Діаграми

2.4.

 

1.Про підготовку дошкільного закладу до роботи в 2023-2024 навчальному році

 

Червень

Директор

Протокол

3

Педагогічні години

1.Дистанційний режим роботи, співпраця з батьками

 

 

 

До 01.09.2022

 

 

 

 

 

 

Директор

Протокол

3.1

 

1.Українські традиції як засіб формування в дітей приналежності до своєї країни

 
- Малі форми усної народної творчості як складова національно-патріотичного виховання

. Народні іграшки як засіб ознайомлення дітей з українськими ремеслами .
-. Календарна обрядовість у роботі з дітьми
-Практикум «Народні ігри в житті сучасної дитини»

 

Жовтень

Вихователь

Протокол

3.2

 

1.Здійснення психолого – педагогічної підтримки дітей та батьків вихованців.

- Обговорення ігор – вправ для зняття психологічної напруги.

- Тілесна терапія

 

2.Співпраця з батьками з метою профілактики захворюваності дітей.

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

Протокол

4.

Інструктажі

1. Провести вступні інструктажі з новопризначеними працівниками

2.Навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з працівниками у воєнний час.

3.Опрацювання та   вивчення посадових інструкцій; правил внутрішнього розпорядку, правил пожежної безпеки, правил  цивільної

Оборони в воєнний час

Протягом року

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

Вересень

Директор

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

Директор

Вихователь

 

4.1.

 

Проведення «Місячника  з цивільного захисту»  

Вересень

Жовтень

Директор

Вихователь

Наказ

4.2

 

Проведення тижня безпеки з дітьми  різновікової групи

Жовтень Квітень

Директор

Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІI. Діяльність методичного кабінету

 

Форма проведення заходів

Тема, зміст заходів

 

Термін проведення

Відповідальні

Примітка

Робота з кадрами

 

 

 

 

1

Підвищення професійної компетентності

Консультації:

1.1.«Психологічні практики для поновлення ресурсів та посилення життєстійкості»

1.2. «Використовуємо казкотерапію в освітньому процесі з дітьми»

1.3. «Моя країна – Україна: виховуємо патріотів змалечку». Створення інтелектуальної  та асоціативної карт

1.4. «Рідна мова — джерело патріотичних почуттів»

 

1.5.«Використання АРТ – технік для психологічного розвантаження дітей під час та після війни»

 

1.6. «Народні ігри, як засіб розвитку соціально -громадянської компетентності»

1.7. «Консультація «Творчість Тараса Шевченко для дітей»

                             

 

 

1.8 «Праця дитини в природі»

 

Вересень

 

 

Жовтень

 

 

Листопад- грудень

 

Січень

 

 

Лютий

 

Березень

 

 

 

Квітень

Директор

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

Директор

 

 

 

Директор

 

 

Директор

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Самоосвіта

 

2.1.Проходження безоплатного курсу підвищення кваліфікації «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час і після завершення воєнних дій»

https://cutt.ly/SZEdDQZ

2.2.Організація проектів патріотичного змісту

МЕТА:1. Опрацювання методичної літератури та періодичних фахових видань із -патріотичного виховання дошкільників

·         2.3.Традиції рідного краю в роботі з дошкільниками
МЕТА:

·         1.Актуалізувати знання педагогів про етнографічні особливості рідного краю

2.Продемонструвати приклади використання традицій рідного краю під час різних форм освітньої діяльності

3.Узагальнення досвіду щодо використання народних ігор в роботі з дітьми

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

Директор

 

 

Вихователь

 

 

 

 

Вихователь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь

 

3

Розвиток професійної творчості:

засідання

3.1.Підготовка до Тижня казко терапії. Розроблення рекомендацій для проведення.

Підбір казок.                     

3.2.Підготувати  методичні рекомендації щодо   «Використання АРТ – технік для психологічного розвантаження дітей»   

 3.3.Тиждень присвячений творчості Т.Г. Шевченка  «Тарасові онучата»

3.4.Розробити заходи до Тижня безпеки дитини

                     

 

Грудень

 

 

 

 

Протягом року

 

 

Листопад грудень

 

Березень

 

 

Жовтень

Квітень

 

Директор

Вихователь

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

 

Вихователь

 

 

 

Вихователь

 

4.

Підвищення кваліфікації (заходи з атестації, курси, участь у методичних заходах різного рівня)

Перегляд вебінарів:

4.1.Відео-заняття у смартфоні:покрокова інструкція

https://www.youtube.com/watch?v=kvcbFDvb4Tc

 

4.2.Як говорити з дитиною про війну. Техніки психологічної допомоги дитині.

https://www.youtube.com/watch?v=l_a1NBhztOs&t=2s

 

4.3.«Перша психологічна допомога. Алгоритм дійhttps://www.youtube.com/watch?v=TdUhe3aHBjg

4.4.Стрес: перезавантаження та подолання

https://www.youtube.com/watch?v=UILTMSTeox4

4.5.Техніки і методи роботи з дітьмиhttps://www.youtube.com/watch?v=geMAvkBR2K8&t=6s

4.6.Оновлення цифрових інструментів для освіти

 https://www.youtube.com/watch?v=_Qm4F4xrBa8&t=995s

4.7.Арт методики в кризових інтервенціях з дітьми

https://www.youtube.com/watch?v=-232e6-GYBs

4.8.Національно-патріотичне виховання «Україна – моя батьківщина»

https://www.youtube.com/watch?v=61jGpoGVYYk

4.9.Взаємодія педагогічних працівників ЗДО з батьками. Педагогіка партнерства https://cutt.ly/gQ4kwul

4.10.Вплив Монтессорі педагогіки на формування у дошкільнят якостей успішної особистості

https://www.youtube.com/watch?v=8mjwoYBASEs

4.11.Оздоровлюємо дітей влітку

https://cutt.ly/PQ4kDDA

Упродовж року

 Директор

Вихователь

 

5.

 Моніторинг якості освіти (розвиток компетентностей дітей, професійних компетентностей педагогів)

5.1..Моніторинг вивчення показників життєвої компетентності дітей раннього та дошкільного віку відповідно до освітньої програми (Програма  «Дитина» ( 2021р.)

5.2.Відвідування онлайн занять з метою надання вихователям методичної допомоги

5.3.Системність і послідовність планування й організації проектної діяльності громадянсько-патріотичного змісту

5.4.Анкетування «Співпраця з батьками під час дистанційного навчання дітей»

 

 

 

Вересень

Січень

Травень

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

Протягом року

 

 

 

Грудень

Директор

 Вихователь

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

Директор

 

 

 

 

Директор

 

Протокол

Таблиці Діаграми

 

 

Журнал контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IV.   Адміністративно-господарська робота

                                                                                  

№ з/п

Форма проведення заходів

Тема, зміст заходів

Термін проведення

Відповідальний

Примітки

1.

Забезпечення навчально – методичних умов

1.1.Оформлення методичної сторінки на сайті закладу.

1.2. Підготовка планів роботи, розкладів, графіків для дистанційної форми роботи

1.3. Контроль за веденням документації.

1.4.Підготувати матеріали до батьківських зборів.

1.5.Взяти до уваги методичні рекомендації щодо планування освітнього процесу за програмою

 «Дитина»                                                                                                                 під час дистанційної роботи.

1.6.Аналіз журнальних статей та веб- ресурсів присвячених проведенню дистанційної роботи

1.7.Скласти методичний звіт про роботу ЗДО за 2022 рік (вересень – грудень)

1.9.Поповнити дидактичний матеріал для дистанційної роботи

1.8.Підібрати матеріал та оформити виставку, присвячену Шевченківським дням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

Жовтень

 

 

 

Грудень

 

Січень

 

 

 

Березень

 

 

 

Директор

 

 

Директор

Вихователь

 

 

 

 

 

Директор

Вихователь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

Вихователь

 

 

Вихователь

 

 

 

 

2

Забезпечення матеріально – технічних умов

 

2.1.Огляд групових приміщень, майданчиків з метою перевірки виконання вимог інструкції з охорони життя і здоров'я дітей.

2.2.Підготовка актів обстеження

2.3.Перевірити відповідність меблів зросту дітей. Маркування меблів

 

2.4.Розпочати роботу з підготовки ЗДО до зимового періоду(обстеження системи опалювання)

2.5.Організація «Тижня благоустрою території ЗДО»

2.6.Контроль за економією електроенергії та інших ресурсів

2.7.Придбання  подарунків для дітей до свята Святого Миколая та Нового року

2.8.Контроль за санітарним станом на ділянках дошкільного закладу

2.9.Провести інвентаризацію, списати непридатне майно

2.10.Укладання договорів для належного функціонування ЗДО

 

2.11.Підготовка до поточних ремонтів

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

Вересень

Квітень

 

Протягом року

 

Грудень

 

 

Протягом року

 

 

В кінці року

 

Протягом року

 

 

Травень

Червень

 

 

Директор

 

3

  Інструктажі  з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності тощо

 ­3.1.Відпрацювати алгоритм дій працівників закладу освіти під час повітряних тривог.

3.2.Eвакуація у бомбосховище/укриття, дій у разі обстрілу, мінної безпеки

3.3. Охорона праці та безпека життєдіяльності (вступний, первинний,  на   робочому місці, повторний, цільовий, позаплановий).

Проведення інструктажу з охорони життя та здоров'я дітей

3.4.Контроль за виконанням інструкцій з охорони праці

 

 До 15.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

Директор

 

 

 

4

 Санітарно – просвітницька робота

4.1.Вправи для швидкого зниження стресу дитини під час гострих кризових ситуацій

4.2.Дотримуватись санітарно –протиепідемічних заходів з метою запобіганню корона вірусної хвороби та попередження розповсюдження гострих респіраторних захворювань

4.3.П ам’ятка  «9 порад, як ефективно навчити працівників прийомів домедичної допомоги»

4.4. Безпека дитини вдома

4.5. Загартовування дитини

4.6. Контролювати проходження персоналом медичного огляду

Протягом року

 

 

 

 

При відновленні очного режиму роботи

 

 

 

 

Протягом року

Протягом року

 

Двічі на рік

 

 

 

 

 

Директор

Медсестра

 

 

 

 

Вихователь

Вихователь

 

 

 

 

 

Директор

Журнали

обліку

 

Розділ V.  Організаційно – педагогічна  діяльність

 

№ з/п

Форма проведення заходів

Тема , зміст заходів

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

 Взаємодія з батьками, органом батьківського самоврядування

1.

Групові батьківські збори

 

 

1.1.Завдання і зміст  дистанційної освітньої роботи.

Вибір батьківського комітету.

1.2.Про підсумки дистанційної роботи  педагогів, дітей та батьків в ЗДО  за навчальний рік.

 

 

Вересень

 

 

 

 

Травень

Директор Вихователь

 

2.

Поради , бесіди,

консультації для батьків

2.1.«Поради батькам, як підтримати дитину під час війни»

2.2. «Дбаємо про здоров’я дитини. Головний біль, напруження в дитини»

2.3. «Тривожний дорослий= тривожна дитина. Як розірвати цей ланцюжок»

2.4. «Індивідуальні бесіди з батьками, діти яких мають труднощі у засвоєнні програмового змісту освітнього процесу.» 2.5.« Роль сім’ї у розвитку мовлення дитини»

2.6.«У сім’ї непослух: як діяти батькам»

2.7. «Як обрати стиль спілкування з дитиною в умовах сьогодення. Прийоми ефективної взаємодії»

https://www.youtube.com/watch?v=h4u2eXvlfKg&t=950s

2.8. «Безпека дітей»

2.9.« Готуємо дитину до школи»

Упродовж року

 Вихователь

 

3.

Майстер клас

3.1.Як швидко виготовити лялькумотанку

3.2.Елементи арттерапії для саморегуляції

3.3.Великоднє яєчко в техниці « декупаж»

Жовтень

 

 

 

 

Грудень

 

 

Квітень

Директор

 

 

Вихователь

 

 

 

Вихователь

 

4.

Онлайн конкурси

4.1.«Осінній вернісаж»  (виставка композицій  із осінніх квітів, овочів, фруктів).

4.2.Тематична виставка дитячих малюнків

 до Дня захисника України та козацтва «Дякуємо тобі, наш захисник»

 4.3 «Зима чарівниця»  (зимові композиції

4.4.«Великодній передзвін» (фотовиставка)

Вересень

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

Квітень

Вихователь

 

 

 

 

 

 

Вихователь

 

Вихователь

 

 

 

 

Вихователь

 

 

5.

Флешмоби

5.1.Українська хустина – це мій оберіг

5.2.День вишиванки

Грудень

 

 

Травень

Вихователь

Вихователь

 

6.

Свята

6.1.Ми діти козацького роду

6.2.Новорічна казка

6.3. Мамине свято

6.4. «Ми - майбутні школярі»

Жовтень

 

 

Грудень

 

Березень

 

Травень

Вихователь

 

 

Вихователь

Вихователь

 

 

Вихователь

 

7.

Лялькові вистави

7.1.Лялькові вистави про дії у надзвичайних ситуаціях, з питань попередження дитячого травматизму, безпеки життєдіяльності.

7.2.Лялькові вистави народних казок.

 

 

 

Протягом року

Вихователь

 

 

 

 

 

 

Вихователь

 

 

 

 

 

 

8.

Зустрічі дітей та батьків з першою вчителькою

Бесіди, спільні ігри, консультації (онлайн)

 

Протягом року

 

 

Директор   вихователь

 

 

 

 

 

Співпраця зі школою, іншими установами та організаціями

 

1

Затвердження плану роботи між ЗДО та школою

Складання угоди про співпрацю

Вересень

Вихователь

 

2

Онлайн зустрічі вихователя, директора з вчителем початкових класів

1.Ключові компетентності НУШ  

 

2.Емоційний інтелект для розвитку успішної особистості

Жовтень

 

 

 

Січень

Вчитель початкових

класів

 

Директор

 

3

Батьківський всеобуч

Організація консультацій для батьків щодо вступу дітей до школи

Березень - травень

Вихователь

Вчитель початкових класів

 

4

Спільні виховні заходи

 

 « День рідної мови»

« Тарасові онучата»

День Довкілля

 

21.02

 

10.03.

14.04.

Вихователь

Вчитель початкових класів

 

5

Дні відкритих дверей

Проведення відкритих онлайн занять за участю батьків та вчителя початкових класів

Березень - травень

Вихователь

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VI. Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності

 

 

№ з/п

Форма проведення заходів

Тема чи зміст заходів

Термін проведення

Відповідальний                 

                                  Примітки

Вивчення стану організації освітнього процесу та процесів функціонування

                                                                                                 

1.

Поточний контроль

1.1.Контроль за санітарним станом приміщення

1.2.Вивчення стану організації дистанційного освітнього процесу. 1.3.Контроль за якістю проведення інтегрованих онлайн занять

Протягом року

 

Вересень

 

 

 

Протягом року

Директор

 

 

Директор

 

 

 

Директор

 

 

 

 

Картки аналізу 

2.

Попереджувальний

Зміст та якість перспективного та календарного  планування

Протягом року

Директор

 

3.

Оперативний

Дотримання санітарних норм в проведені дистанційної  освітньої роботи з  дошкільниками

Протягом року

Директор

 

4.

Вибірковий

4.1.Організована діяльність онлайн – занять

4.2.Проведення педагогом під час проведення освітньої роботи зорової  гімнастики, фізкультхвилинки

4.3.Формування соціально - громадянської компетенції дітей під час онлайн навчання

4.4.Проведення свят та виховних заходів в ЗДО

Протягом року

Директор

 

6

Тематичний контроль

Стан роботи з дітьми по формуванню соціально – громадянської компетентності , зміцненню національної ідентичності, як основи, яка виховує справжній патріотизм

 

 

Грудень

Березень

 

Наказ

7

Підсумковий контроль

Контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок, розробка рекомендацій щодо їх покращення

Грудень

Квітень

Директор

Наказ

8

Діагностика

Діагностика рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за основними освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти

 

 

Січень

Травень

Директор

Таблиці

9

Моніторинг

Моніторинг професійної компетентності педагогів

Січень

Травень

Директор

 

Вивчення стану організації процесів функціонування

10

Безпека життєдіяльності, охорона праці, охорона дитинства

10.1.Проведення хвилинок безпеки з дітьми. 

10.2.Перевірка знань педагогів щодо правил поводження у надзвичайних ситуаціях

10.3.Перевірка, чи дотримуються педагоги алгоритму дій/інструкцій під час повітряних тривог

10.4.Контроль за виконанням техніки безпеки

10.4..Проведення медичної просвіти для батьків онлайн.

Інформаційна довідка

(Профілактика кишкових, інфекційних захворювань дітей)

10.5.Дотримання санітарних вимог щодо проведення онлайн занять з дошкільниками

10.6.Перевірка стану та збереження матеріальних цінностей

Номенклатура справ.

 

                                                                                                                                                           

 

Протягом року

Директор

Наказ

 

ДОДАТКИ

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Нормативно-правові акти, відповідно до яких організовуватиметься освітній процес у закладах дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році (перелік не є вичерпним):

Закон України «Про освіту»                                                                              

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України «Про дошкільну освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

Закон України «Про охорону дитинства»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (із змінами)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text

Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 86)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2021-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF#Text

Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти ) (нова редакція), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 33 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти ) нова редакція»

https://mon.gov.ua/.../Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho...

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.05.2014 № 648 «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0648729-14#Text

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.11.2021 № 1236 «Про затвердження Умов допуску асистента учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та вимог до нього»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-22#Text

 

Додаткові джерела та рекомендації:

Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2022 № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році»

https://mon.gov.ua/.../pro-okremi-pitannya-diyalnosti...

Лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»

https://document.vobu.ua/doc/13513

Лист Міністерства освіти і науки України від 22.06.2022 № 1/6894-22 «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період»

https://mon.gov.ua/.../pro-metodichni-rekomendaciyi-shodo...

Лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2022 № 1/8462-22 «Про оптимізацію виконання заходів з підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану

https://mon.gov.ua/.../pro-pidgotovku-zakladiv-osviti-do...

Лист Міністерства освіти і науки України від 15.06.2022 № 1/6435-22 «Щодо забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами»

https://znayshov.com/.../shchodo_zabezpechennia_osvity...

Лист Міністерства освіти і науки України від 16.03.2021 № 1/9-148 «Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти»

https://mon.gov.ua/.../shodo-metodichnih-rekomendacij-do...

Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2022 №1/3845-22 «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні»

https://mon.gov.ua/.../pro-rekomendaciyi-dlya-pracivnikiv...

Лист Міністерства освіти і науки України від 17.03.2022 № 1/3475-22 «Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб»

https://mon.gov.ua/.../pro-zarahuvannya-do-zakladiv...

Лист Міністерства освіти і науки України від 22.06.2022 № 1/6887-22 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників»

https://mon.gov.ua/.../shodo-zberezhennya-merezhi...

Лист Міністерства освіти і науки України від 08.06.2022 № 4/1196-22 «Про методичні рекомендації щодо визначення освітніх труднощів та рівнів підтримки у дітей раннього та дошкільного віку»

https://mon.gov.ua/.../23/List.MON-4.1196-22-08.6.2022.pdf

Інформація щодо особливостей організації нового 2022/23 навчального року та рекомендації першочергових кроків із підготовки до нього https://mon.gov.ua/.../osoblivosti-organizaciyi-202223...