Головна » Річний звіт про діяльність закладу

Річний звіт про діяльність закладу

 

 

ЗВІТ

директора ЗДО «Сонечко» с. Носівці

 перед колективом, батьками та громадськістю за 2022/2023навчальний рік.

Підготувала: директор  закладу дошкільної освіти  - Савостіна  Алла Миколаївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

         Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

     Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації .

. Головними завданнями  звіту,  як засобу інформування громадськості є:

·        забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління закладом освіти;

·        стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом освіти.

 

Загальна характеристика

 

          Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про заклад дошкільної освіти України», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні,Законом України № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022  року, іншими нормативно – правовими актами, рекомендаціями МОН щодо здійснення освітньої діяльності з питань  дошкільної освіти на період дії  правового режиму воєнного стану в Україні від 02.04. 2022р №1/3845,  методичними рекомендаціями про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 році від 27.07.2022р. №1/8504 – 22, Статутом ЗДО, Базовим компонентом дошкільної освіти , Планом роботи на 2022 – 2023навчальний рік.

Директор забезпечує:     

 

 

 

 

 

 

 

 

- реалізацію державної політики в галузі освіти через загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету, педагогічні години;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

- у межах своєї компетенції видає накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

- приймає на роботу педагогічний та технічний персонал,  звільняє з посади  при потребі.

Головна мета діяльності  ЗДО «Сонечко» с. Носівці:  створення безпечного освітнього середовища, організація  освітнього процесу в умовах воєнного стану, забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку.    

         У 2022-2023 н. р. освітній процес організований з урахуванням безпекової ситуації  з запровадженням дистанційного режиму роботи.  Мова навчання українська. Кількість груп – 1 різновікова. В поточному навчальному році виховувалось 16 дітей , на кінець 2022 – 2023н.р. -17 дітей. Всі діти п’ятирічного віку були охоплені навчанням.

Педагогічний процес у закладі забезпечують директор та вихователь.

Освітній рівень педагогів:

Директор – повна вища освіта

Вихователь – повна вища освіта

Стаж роботи педагогічних працівників:

Вихователь - 10 років;

Директор – 19 років

Кваліфікаційний рівень педагогів:

Вихователь – має кваліфікаційну категорію «спеціаліст»;

Директор – має кваліфікаційну категорію «спеціаліст  I кваліфікаційної категорії»;

      Слід відмітити, що педагоги закладу освіти постійно підвищують професійну компетентність , працюють над самоосвітою.

 У 2022-2023 навчальному році  освітній процес був організований    із запровадженням дистанційного режиму. Під час дистанційної форми використовувалось синхронне (онлайн-заняття) та асинхронне (в запису) навчання з урахуванням вимог Санітарного регламенту для дошкільних

навчальних закладів (затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України  від 24.03.2016 № 234), а саме: заняття з використанням електронних

технічних засобів навчання (далі – ТЗН) з дітьми молодшого та середнього

 

 

 

 

 

 

 

дошкільного віку проводилось не більше 10 хвилин. Для дітей старшого дошкільного віку безперервна тривалість занять з використанням ТЗН не  перевищувала 15 хвилин

Інструментами спілкування в ході дистанційного навчання  є:

-      електронна почта, що забезпечує передавання повідомлень;

-      чат (текстовий, голосовий, аудіо-, відео-);

-      відеоконференція в онлайн режимі на платформі Google Meet;

               -   соціальні мережі (Telegram, Viber).

       Через вищезазначені інструменти надсилаються посилання на сторінки з розвиваючими вправами в мережі Інтернет, відеоролики за темами занять, проводяться конкурси,  флешмоби. Особливістю навчання дітей дошкільного віку є включення в навчальну діяльність ігор (дидактичних, предметних, розвивальних).

   Організоване навчання у формі занять проводилось, починаючи з 4-го року життя. Протягом дня рівномірно розподілялись всі види активності за основними напрямами розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

        Виконуючи річний план на 2022 – 2023роки, заклад працював над такими завданнями:

1.Забезпечення системи організації дистанційної освітньої діяльності дітей дошкільного віку.

2.Забезпечення психологічної безпеки та емоційного благополуччя учасників освітнього процесу.

3. Формування соціально – громадянської компетентності дітей, зміцнення національної ідентичності, як основи, яка виховує справжній патріотизм.
     Враховуючи вікові особливості дітей дошкільного віку, ключовою передумовою  налагодження ефективного та дієвого освітнього процесу була партнерська взаємодія між батьками та педагогічним колективом. Основними формами комунікації були: відеозустрічі в Google Meet, консультації, поради у Viber, дзвінки.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність методичного кабінету

          Підвищенню професійної компетентності педагогічних працівників та результативності освітньої діяльності з дітьми  сприяла активна участь педагогів  в методичній роботі дошкільного закладу . Педагогічні працівники закладу постійно підвищували свою кваліфікацію через онлайн-навчання, шляхом участі у вебінарах, семінарах,  тренінгах, на засіданнях педагогічних годин тощо, на яких виносились на розгляд актуальні питання теорії та методики освітньої роботи, особлива увага приділялась набуттю практичних навичок проведення онлайн занять з дошкільниками, створенню психологічного комфорту, формуванні пошуково-пізнавальної діяльності дошкільників тощо.

       Так,    в закладі освіти  були організовані та проведені засідання педагогічних  годин:

-                   Дистанційний режим роботи, співпраця з батьками

-                   Патріотичне виховання дітей дошкільного віку в умовах сьогодення.

-                   Підсумки освітньої роботи за 2022-2023 навчальний рік.

         З метою розв’язання освітніх завдань та підвищення професійної майстерності педагогів в закладі освіти проводились:

- консультації для педагогів: «Психологічні практики для поновлення ресурсів та посилення життєстійкості», «Використовуємо казко терапію в освітньому процесі з дітьми», «Моя країна -  Україна: виховуємо патріотів змалечку», «Праця дитини в природі».

- майстер-клас: «Як швидко виготовити ляльку - мотанку»; «Великоднє яєчко в техніці декупаж»

- виставки:  дитячих малюнків  «Осінній вернісаж», 6 грудня – день Збройних Сил України», «Зима – чарівниця», фотовиставка «Великодній передзвін», поробки до Тижня безпеки життєдіяльності.

      Педагоги ЗДО постійно підвищували свою кваліфікацію через онлайн – навчання,  використовували в своїй діяльності розробки (ЮНІСЕФ та МОН України) відео занять для дітей дошкільного віку, відвідували організовані методичні заходи на рівні громади.

     Одним із ключових питань є інноваційна діяльність у закладі дошкільної освіти. Педагогічні працівники впроваджували елементи передового досвіду,  а саме: Василя Сухомлинського, логоритміку, ТРВЗ (методика з розвитку інтелектуальної та творчої особистості  Г. Альтшуллера), використовувались  мнемотаблиці, казкотерапія.

 

 

 

 

 

 

 Протягом року педагоги взяли участь у конференції -  «Готовність дитини до школи»; онлайн – тренінгах – «Створення безпечного простору», «Організація освітнього простору для дітей дошкільного віку у змішаному форматі»; пройшли навчання з цивільного захисту населення; інструктажі…

У 2022 -2023 навчальному році педагогічний колектив працював над головною методичною темою «Формування соціально – громадянської компетентності дітей, зміцнення національної ідентичності, як основи, яка виховує справжній патріотизм». Було проведено багато змістовних заходів, які висвітлювались на сайті закладу.

Організаційно – педагогічна діяльність

           Одним із провідних напрямків діяльності ЗДО у 2022/2023н.р. є     формування соціально – громадянської компетентності дітей, формування у дітей позитивного образу своєї країни, її історії, традицій, культури. Педагоги постійно працювали над змістом патріотичного виховання, було проведено такі заходи:

«Україна – рідний край» - проект патріотичного змісту

Тематичні тижні:                                                                                          

«Україна – рідний край»                                              

«Солов’їна, барвінкова, українська мова»

«Народні ремесла та майстри»

«Шевченківський тиждень»

«Моя Україна»

Онлайн – заняття за темами:

«Моя Батьківщина Україна»

«Державні і народні символи України»

«Ми – діти козацького роду»

«Український віночок – краса та оберіг»

«Вишиванка як вид народного ремесла»

«Гончарство. Вироби з глини»     

«На гостину до народних майстрів»

«Дорогами українських казок»

«Рослини рідного краю»

«Народне ремесло – кераміка»

«Київ – столиця України»

«Збережемо наш скарб – рідну мову»

Перегляд презентацій:      

«Державні  та народні символи України»

 

 

 

 

 

 

 

«14 жовтня – три величних свята»

«День української писемності та мови»

« Народні майстри»

Вікторини:

«Козацькому роду – нема переводу»

«Знавці народного прислів’я»

Майстер клас з участю батьків:

 «Як швидко виготовити ляльку мотанку»

Флешмоби:

 «Українська хустина – це мій оберіг»

«День вишиванки»                            

Проводиться ознайомлення з українськими піснями, таночками, казками.

Проведено виставки дитячих робіт за темами :  «Символи України», «Українська народна іграшка», «Червона  калина», «Віночок», « Глечик»,

«Куманець»

Велика увага приділялась розвиткові мовленнєвої, мистецько – творчої, пізнавально – дослідницької, ігрової, логіко – математичної діяльності.

Протягом занять педагог спрямовував увагу дітей на позитивні явища, шукав способи для гарного настрою у дітей.

         У стані війни діти дошкільного віку належать до найвразливішої категорії населення. Перебуваючи в тривалому стресовому стані дитина позбавлена нормальних умов для розвитку та освіти, тому психологічна підтримка, налагодження емоційного стану дитини є одним із основних завдань

 

Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності

         Враховуючи вимоги Базового компонента дошкільної освіти та чинної програми «Дитина», в ЗДО проводили моніторинг досягнень дітей за освітніми напрямками. Більшість дітей мають достатній рівень досягнень.

було проведено підсумкове вивчення стану сформованості шкільної зрілості старших дошкільників :

        Вивченням охоплювались наступні питання:                          

- реалізація освітнього процесу з використанням дистанційної форми навчання;

-аналіз планування , його відповідність вимогам програми «Дитина»; 

-доцільність та ефективність форм роботи з дітьми в онлайн режимі,

результативність навчальної діяльності за освітніми лініями «Мовлення

 

 

 

 

 

 

 

дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавльному просторі»,  «Дитина в соціумі», «Особистість дитини», «Гра дитини», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури».

-робота з батьками.   

           Вивчення проводила директор ЗДО А.М.Савостіна. Під час вивчення використовувались наступні методи: опрацювання відповідної  документації, безпосереднє спостереження за організованою та самостійною діяльні­стю дітей на онлайн заняттях, дотримання санітарних норм в проведенні освітньої роботи, індивідуальна робота з вихованцями та батьками.

          У результаті вивчення даного питання встановлено, що реалізація освітнього процесу в ЗДО з використанням дистанційної форми на належному рівні. Систематично використовується синхронне та асинхронне

навчання. Враховано особливості дітей дошкільного віку, заняття проводяться інтегровані, згідно програми «Дитина».

Аналіз перспективних та календарних планів показав, що  педагог закладу  доцільно планує і проводить заняття.

         З метою підвищення рівня мотиваційної готовності дітей до шкільного життя систематично використовуються такі форми роботи, як: читання дітям художніх творів про школу; бесіди, дидактичні ігри мотиваційної спрямованості, організація колективних онлайн занять з першокласниками.

Все це позитивно впливає на соціалізацію дітей, сприяє формуванню у дошкільників дисциплінованості, почуття обов’язку та інших якостей, потрібних майбутнім учням.

         Вивчення стану мовленнєвої діяльності з дітьми показало, що в більшості дітей достатній рівень мовлення, в кількох дітей середній рівень. Нажаль дистанційна освіта не може замінити офлайн освіти, діти менше спілкуються, що негативно впливає на мовленнєвий розвиток.

Група  з 6 дітей :

достатній –   4д. -  67 %   

середній  - 2д. – 33%

           При вивченні сенсорно – пізнавальної та логіко – математичної компетенції старших вихованців встановлено, що в основному діти усвідомили всі ознаки предметів: висота, товщина, ширина, довжина; розпізнають геометричні фігури; володіють кількісною та порядковою лічбою в межах 10, деякі труднощі мають  у обчисленні прикладів та розв’язанні задач.

високий рівень -  1 д.-  17 %;

достатній -     4д., -  66 %;

 

 

 

 

 

 

 

 

середній – 1д.,  -  17%;

         Визначення компетентності за освітнім напрямком «Особистість дитини»

показала, що діти мають елементарні уявлення про статеву належність, про будову тіла, дотримуються правил безпечної поведінки,виконують основні гігієнічні процедури, володіють основними рухами,орієнтуються в основних емоціях, але мають труднощі у контролі свого емоційного стану.

високий рівень -  2 д.-  33 %;

достатній -     3д., -  50 %;

середній – 1д.,  -  17%;    

         Визначення компетентності за освітнім напрямком «Дитина в соціумі», має такі результати: діти знають ім’я, по батькові ,прізвище, усвідомлюють

зміст поняття сім’я, мають уявлення про професії, володіють знаннями про державу, символи, національний одяг,знають народні обереги – символи, мають уявлення про школу.

високий рівень -  3 д.-  50 %;

достатній -     2д., -  33 %;

середній – 1д.,  -  17%;                               

         Результати рівня досягнень за освітнім напрямком «Дитина в природному довкіллі» показали, що діти знають пори року їх прикмети, ознаки, мають загальне уявлення про життя людей на планеті Земля, називають найпоширеніші рослини, тварини, птахи, комахи. Але у деяких дітей невеликий словниковий запас та потребують допомоги дорослого у деяких питаннях.

високий рівень -  2 д.-  33 %;

достатній -     3д., -  50 %;

середній – 1д.,  -  17%;    

        Результати рівня досягнень за освітнім напрямком «Дитина в світі мистецтва», має такі результати:

високий рівень -  2 д.-  33 %;

достатній -     3д., -  50 %;

середній – 1д.,  -  17%;    

              Результати рівня досягнень за освітнім напрямком «Гра дитини», має такі результати:

високий рівень -  4 д.-  67 %;

достатній -     2д., -  33 %;

 

 

 

 

 

 

 

Загальний рівень досягнень дітей:

високий рівень – 33%

достатній рівень – 50%

середній рівень – 17 %

Впродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи вихователя, рівень професійного розвитку, застосування у роботі інноваційних технологій .

         Робота педагогів була спрямована на побудову системи взаємодії педагогів та сім’ї. З метою співпраці для реалізації освітніх завдань використовувались такі форми роботи: онлайн – консультації для батьків, індивідуальні бесіди, надання пам’яток для батьків, інформаційних повідомлень.

         Підбиваючи підсумки навчально-виховного процесу в ЗДО за минулий 2022- 2023 навчальний рік, можна стверджувати, що педагогічний колектив провів значну роботу щодо навчання та виховання дітей із запровадженням дистанційного режиму роботи. Але є і недоліки:

 1. Не всі діти систематично відвідували онлайн заняття.

 2.Мало часу приділялось для активізації мовлення дітей на заняттях.

 

       Адміністративно – господарська діяльність

 Протягом 2022-2023навчального року постійно велась робота

 по забезпеченню навчально – методичних умов:

-         заповнення інформації на сайті закладу

-         підготовка планів роботи, розкладу для дистанційної форми

-         підготовка матеріалів для батьківських зборів, консультацій

По забезпеченню матеріально – технічних умов:

-         підготовка актів обстеження

-         організація тижня благоустрою

-         контроль за економією електроенергії

-         придбання подарунків до новорічних свят

-         списання матеріалів

-         укладання договорів

-         підготовка до ремонтів

-         відпрацювання дій працівників під час повітряних тривог

 На початку навчального року були укладені договори та проведені роботи по монтажу ЗКО, закуплені необхідні матеріали. В кінці 2022року

придбано канцелярію, дезінфікуючі засоби та товари для гігієни, чищення, миття.

          

 

 

 

 

 

Весною проведено акцію з благоустрою території ЗДО – було прибрано площу 0,40 га, упорядковано квітники, висаджено овочевий город, прибрано 150 м дороги, побілено бордюри та дерева в межах території ЗДО.

В кінці навчального року підготовлено все майно для переміщення. Виконано ремонтні роботи в приміщенні ЗЗСО – I IIIст.

Підготовлено акти обстеження, плани роботи, розклади для дистанційної форми освітньої діяльності. Оформлено сторінку на сайті закладу.

Протягом 2022 – 2023 навчального року було укладено 40 договір. Із них16 договорів , які стосуються харчування, 12 – послуг, які забезпечують функціонування закладу, 12 –  товари, матеріали для ЗДО.

Адміністрацією дошкільного закладу постійно проводилася робота щодо підтримання електрообладнання, тепло - водопостачання та стану будівлі, для нормального функціонування.

Виконання кошторису, виконання угод, дотримання лімітів використання енергоносіїв, ведення фінансових операцій здійснювалось відповідно до діючого законодавства разом з «Централізованою бухгалтерією Кунківської сільської ради» 

      Одним із важливих пріоритетів у діяльності закладу є забезпечення безпеки учасників освітнього процесу. З метою збереження життя і здоров'я дітей та працівників ЗДО відповідальними особами  планово проводились  інструктажі відповідно до відомчих інструкцій, методичних рекомендацій щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях.

          Аналіз роботи закладу дошкільного освіти «Сонечко» с. Носівці  за 2022-2023 навчальний  рік показав, що освітній процес здійснювався за пріоритетними напрямками згідно плану роботи протягом всього навчального року, за принципами: актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність.  Саме створення належних умов для дистанційної освіти,  спільна партнерська  взаємодія батьків та працівників закладу, сприяли успішній результативності проведення освітньої діяльності з дітьми, охороні та зміцненні здоров’я дітей, попередженню їхнього травмування.

          Виходячи з вищезазначеного можна дійти висновків, що робота ЗДО  «Сонечко» с. Носівці проводилась відповідно до визначених завдань на достатньому рівні.