Головна » Річний звіт про діяльність закладу

Річний звіт про діяльність закладу

 ЗВІТ

директора  ЗДО  «Сонечко» с. Носівці  Кунківської сільської ради   перед колективом, батьками та громадськістю за 2021/2022 навчальний рік.

Підготувала: директор  закладу дошкільної освіти  - Савостіна  Алла Миколаївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Загальна характеристика

         Засновником закладу дошкільної освіти є Кунківська сільська рада. Засновник здійснює фінансування закладу, його матеріально – технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування.

         Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Законами України «Про освіту», « Про дошкільну освіту», «Положенням про заклад дошкільної освіти України», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305, рекомендаціями МОН щодо діяльності закладів дошкільної освіти на період  воєнного стану в Україні від 02.04. 2022р №1/3845,  Статутом ЗДО, іншими нормативно – правовими актами.

         Дошкільний заклад знаходиться в пристосованому приміщенні,  працює за 9 годинним режимом роботи, що відповідає запитам і побажанням батьків. Мова навчання українська. Кількість груп – 1 різновікова. В поточному навчальному році виховувалось 17 дітей .

Режим роботи ЗДО: п’ятиденний з 8.00 до 17.00.

Групове приміщення  забезпечене меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

         З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, директором  були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, бесіди, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

         У 2021/2022 навчальному році колектив закладу працював старанно та відповідально. Було охоплено оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ЗДО, рівень педагогічної майстерності педагогів. Організовано харчування згідно постанови Кабінету міністрів України від 24 березня 2021р. №305  з чотиритижневим меню, проведено аналіз харчування, дотримання санітарних та гігієнічних вимог в групі та в харчоблоці .

         Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвитку  освіти  в Україні», Законом України «Про  дошкільну освіту», «Положенням про  дошкільний навчальний заклад», Базовим  компонентом  дошкільної освіти  та   виконуючи  завдання 2021 – 2022 навчального  року  колектив дошкільного закладу працював над формуванням стилю повсякденного життя, що відповідає потребам сталого розвитку людства, формуванням здорового способу життя.

Діяльність керівника дошкільного закладу була направлена на вирішення освітніх, методичних,адміністративних, фінансових, господарських та інших питань,які виникають у процесі діяльності ЗДО.

                          Повністю завдання на жаль не були виконані в зв’язку з початком широкомасштабного  вторгнення росії в Україну 24.02.2022, в наслідок якого роботу закладу було припинено.

        Діяльність методичного кабінету                                                              

У закладі була спрямована методична робота на створення оптимальних умов для навчання, виховання, розвитку здобувачів освіти та побудована згідно з принципами і положеннями нормативних документів про освіту.

Протягом 2021-2022 навчального року педагогічний колектив закладу вирішував наступні завдання :

        1.Формування активної життєвої позиції щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей.

2. Формування в дітей стилю повсякденного життя, що відповідає потребам сталого розвитку людств

3.Формування основ патріотичного виховання під час різних видів                   діяльності.

Протягом 2021-2022 навчального року працювали такі методичні структури: виробнича нарада,  розробка методичних рекомендацій, співбесіди та консультації з вихователем.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2021-2022 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня  шляхом перегляду вебінарів, засідань, вивчення педагогічного досвіду колег.

З метою підвищення педагогічної майстерності вихователя, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені  консультації:

 «Сучасна дитина – яка вона?»,

« Формування у педагогів толерантного ставлення до дітей»

«Безпека життєдіяльності – важливий аспект навчально – виховного процесу»

« Патріотичне виховання в педагогічній спадщині В. Сухомлинського»

 Традиційними формами методичної роботи у закладі є педагогічні години та виробничі наради, метою яких є розвиток та вдосконалення освітньо-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників. У 2021-2022 н.р. було проведено 3 засідання за такими темами:

1.Відновлення діяльності ЗДО в період адаптаційного карантину.

2.Стан пожежної безпеки в ЗДО

3. Організація харчування за новими вимогами

 

Продовж навчального року проведені наступні відкриті покази :

1.     Розвага «Веселі гостини»

2.     Свято: «Любий отче Миколаю, дуже добрий ти – я знаю»

3.     Флешмоб « Дай мені, мамо, хустку на згадку.

Заходи  були  проведені змістовно, на належному методичному рівні.

 Планування роботи з батьками вихователем здійснюється згідно перспективного плану на навчальний рік .

– групові батьківські збори тричі на рік ;

-   консультації у Вайбер групі,

– консультативно-інформаційні матеріали в батьківські куточки – щомісячно;

– виставки спільних робіт

– індивідуальні консультації та бесіди.

– свята та розваги;

  Для підвищення рівня роботи методичної служби у 2022-2023 навчальному році необхідно:

1. Активізувати педагогів до роботи  в дистанційному режимі

2.Спланувати заходи, що забезпечать обмін досвідом колег

 

 

 

Результати моніторингу якості освіти

Діти різновікової групи  протягом 2021-2022 навчального року отримали достатній рівень знань з програмового матеріалу  в результаті поточного моніторингу у січні місяці.

Діти старшої групи за результатами моніторингу досягли:

високий рівень -  25%      

достатній рівень – 25%                   

середній рівень – 25%

низький рівень – 25%

Якість реалізації пріоритетних завдань ЗДО вивчалася  під час тематичного, оперативного та інших видів контролю, які були спрямовані на систематичне вивчення стану роботи вихователя, виконання програми виховання і навчання дітей дошкільного віку і надання вчасної допомоги педагогам.

 Були з’ясовані і наступні   недоліки:

 1.Недостатній рівень впровадження  комп’ютерних технологій;

 2.Недостатній рівень особистісного підходу

Основною формою керівництва і контролю за навчально-виховною роботою в закладі було безпосереднє спостереження педагогічного процесу в групах та надання відповідної допомоги, настанов вихователю щодо усунення наявних недоліків. Надавалась конкретна допомога вихователю - це бесіди,  та консультації.

 

Забезпечення матеріально – технічних та навчально – методичних умов

             Протягом 2021 -2022 директором ЗДО самостійно проводяться закупівлі без використання електронної системи, згідно з Законом України « Про публічні закупівлі». Було заключено 47 договорів, для придбання матеріалів та надання послуг для ефективної роботи ЗДО.

 На початку навчального року було придбано миючі та дезінфікуючі засоби, тощо. В кінці року проведено генеральне прибирання, облаштування  території, висадження овочів та квітів.

Адміністрацією дошкільного закладу постійно проводилася робота щодо підтримання електрообладнання, тепло - водопостачання та стану будівлі, для нормального функціонування.

Виконання кошторису, виконання угод, дотримання лімітів використання енергоносіїв, ведення фінансових операцій здійснювалось відповідно до діючого законодавства разом з «Централізованою бухгалтерією Кунківської сільської ради» 

        В ЗДО «Сонечко»  створені умови для організації безпечної життєдіяльності дітей та працівників. Вся робота в  з цього питання була направлена і велась відповідно до вимог законодавчих та нормативних документів. З метою збереження життя і здоров'я дітей у ЗДО відповідальними особами  планово проводились з працівниками інструктажі відповідно до відомчих інструкцій. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» .

       На контролі було проведення  Місячників, Тижнів безпеки з питань безпечної поведінки дітей в різних ситуаціях на  вулиці, в побуті, на воді та ін.

      Поряд з вищезазначеним, резервом в роботі залишається : придбання спортивно –ігрового  майданчика, який потребує залучення допоміжних коштів, поновлення обладнання на харчоблоці.

      Харчування  в ЗДО  здійснювалось  відповідно  до   ст. 35   Закону України «Про дошкільну освіту» п.25 Положення  про  дошкільний навчальний заклад, постанови Кабінету Міністрів  України від 22.11.2004 року  № 1581 «Про  затвердження норм  харчування  дітей у дошкільному навчальному  закладі».  З початку 2022р.  організовано харчування згідно постанови Кабінету міністрів України від 24 березня 2021р. №305  з чотиритижневим меню. Виконання норм харчування за  2021 – 2022 рік  становить 70 %.

        На виконання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах систематично аналізується стан виконання фактичних норм харчування дітей та показники фактичної вартості харчування, здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог.

У дошкільному закладі організовано 3-разове харчування дітей, що відповідає режиму роботи ЗДО. Всього харчувалося 16  дітей.

Вартість харчування дитини :

40% - за рахунок батьківської плати;

60 % - за рахунок коштів загального фонду бюджету Кунківської обʼєднаної територіальної громади.

З пільгової категорії  харчувались - 4 дітей:

3 дітей, батьки яких мають статус «багатодітної  сімʼї» (50 % від вартості плати за харчування);

1 дитина, батько має статус «учасник бойових дій» ( 100% від вартості плати  за харчування) 

Харчоблок закладу в задовільному стані. Директор своєчасно подавала щомісячні та поточні заявки на продукти харчування відповідно до примірного чотиритижневого меню, затвердженого керівником ЗДО та погодженого з управлінням Держпродспоживслужби в Гайсинському  районі. До дошкільного закладу приймали лише якісні продукти харчування і продовольчу сировину, за наявністю супровідних документів, які відповідали вимогам державних стандартів сертифіката якості, державні реєстри або висновок санітарно - гігієнічної експертизи, ветеринарні довідки. Умови зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини в дошкільному закладі задовільні, відповідають санітарно- гігієнічним вимогам.  У  закладі видача готових страв на групи здійснювалась відповідно до графіка видачі їжі.

                Вихователь та помічник вихователя закладу дошкільної освіти беруть активну участь в організації харчування дітей, формують у них культуру харчування та розуміння значення прийому їжі для нормального функціонування організму,  формують стійкі культурно-гігієнічні навички.

Всі працівники харчоблоку, дотримувались санітарних норм, вчасно проходили особові медичні огляди та щоденно відмічались в Журналі огляду працівників харчоблоку, проводився  температурний скринінг протягом робочого дня. Інфекційними хворобами працівники кухні не хворіли.

    Питання організації харчування дітей в ЗДО знаходиться на постійному контролі з боку директора ЗДО. Проводяться перевірки держпродспоживслужби,  відокремленого структурного підрозділу Гайсинського районного відділу ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»

 

Співпраця ЗДО та ЗЗСО, взаємодія з батьками.

          ЗДО «Сонечко»  с. Носівці  співпрацює  з ЗЗСО с. Носівці. З метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання в початковій школі та їх всебічного гармонійного розвитку нами була розроблена угода  взаємодії  в напрямку профілактики дезадаптації майбутніх першокласників». Була організована зустріч з першою вчителькою, проводились бесіди, надавались консультації онлайн.